Sabotin-parkmiru

Sabotin park miru
Sabotino il parco della pace
Sabotin peaceful place

Prispevki

Sabotin z okolico je po svoji lepoti, legi, naravnih vrednotah in kulturni dediščini zanimiva in privlačna točka. Kot najjužnejši odrastek Julijskih Alp je naravoslovna zanimivost.

Sabotin je izjemen tudi s stališča kulturne dediščine. Že v poganskih časih naj bi na njem stalo svetišče. Še danes se na Sabotinu lahko sprehajamo po številnih vojaških rovih in kavernah, ki so jih v skalo izklesali italijanski in avstoogrski vojaki, pripadniki 22 narodov, ko so se borili na Soški fronti. Čas prve svetovne vojne je torej močno zaznamoval območje Sabotina, ki skupaj z drugimi lokacijami na Tolminskem, Kobariškem in Goriškem priča o takratnem dogajanju na Soški fronti.

Po drugi svetovni vojni so po ozkem grebenu Sabotina potegnili novo državno mejo med Italijo in Jugoslavijo, zato je bil dostop na Sabotin vse do osamosvojitve Slovenije omejen. Po vrhu grebena se vijejo mejni kamni, o meji pa pričajo tudi opuščeni bunkerji in stražnice.

Po odstranitvi političnih ovir ima Sabotin odlične možnosti, da postane simbol združevanja in premagovanja mej, pomembna rekreacijska in izletniška točka, skupaj z vsemi zanimivostmi pa ima velike turistične potenciale. Območje Sabotina bomo kot »Park miru« uredili v celovit turistični produkt, ki bo namenjen sprva predvsem Italijanom in Slovencem z Goriškega in obiskovalcem tega območja, kasneje pa tudi pripadnikom vseh 22 narodov, ki so se tu borili. Sabotin tako lahko postane pomembna prepoznavna točka Goriške. Dogajanje na Sabotinu bo promocija za celotno območje Goriške, hkrati pa je to dobra priložnost za diverzifikacijo turistične dejavnosti, ki je trenutno usmerjena predvsem v igralništvo.

Ker je bilo območje Sabotina do leta 1991 zaradi državne meje zaprto za obiskovalce, so naravne vrednote in kulturna dediščina tu dobro ohranjene. Projekt Park miru je usmerjen v njihovo ohranjanje s premišljenim usmerjanjem obiskovalcev.

Na italijanski strani botruje projektnem predlogu ugotovitev, da goriško turistično ponudbo zaznamuje značilno gričevnata podgorska pokrajina s kraško planoto in obalno-morski prostor z zalivom, ki skupaj tvorita edinstveno sinergijo. Ta dvojnost in raznolikost omogoča oblikovanje turističnih paketov s pestro ponudbo in programi. Sprehod po kraški planoti, ki ga spremljajo pokušine tipičnih jedi v osmicah, se lahko izmenjuje z drugimi oblikami turizma, naslednji dan pa gostje lahko uživajo v sproščajočem potepanju po mestih in nakupovanjih ali ogledu kulturnih znamenitosti in muzejev. In če lahko trdimo, da so prav ogledi mest že dobro uveljavljeni in (pogosto) ustrezno vrednoteni, pa moramo ugotoviti, da je treba bolje pripraviti in spodbujati turistično ponudbo, ki naj gostom odkrije lepote in zanimivosti obmejnega območja.

Interes turista mora pritegniti tudi prirejanje posebnih pobud kot je namen manifestacije »Obmejni okusi«, ki naj postane trajna in se bo financirala tudi po koncu projekta.